-->


 

Frivilligpolitik

Frivilligpolitik

Vedtaget af Bestyrelsen 24.9.2017.

Velkommen!

…. til Red Barnet Ungdom – en selvstændig ungdomsorganisation, der igennem frivilligt engagement arbejder for at fremme børns rettigheder! TAK fordi du vil være med til at gøre Red Barnet Ungdoms vision om en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder bli’r taget alvorligt, til virkelighed!

Målgruppen for RBU’s indsatser er børn og unge under 18 år.  Aktive frivillige er 30 år eller derunder. Vi kalder det ung-med-yngre.

 

Red Barnet Ungdoms værdier:

Anerkendelse: Vi tror på, at andre handler ud fra den bedste intention og erfaring. Vi møder derfor hinanden med nysgerrighed.


Inddragelse:
Børn har ret til at blive inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Og vi bestræber os på at inddrage dig i beslutninger, der vedrører dig, ligesom vi forventer, at du inddrager dine medfrivillige i beslutninger, der vedrører dem.

Engagement:
Vi er overbevist om, at handlinger flytter holdninger, og at vi kan gøre en positiv forskel for børn og unge gennem vores engagement. Dine fede ideer gør, RBU bliver ved med at være relevant for børn og unge. Del derfor dem med andre frivillige, din projektleder, din lokalforening eller landsbestyrelsen, som er valgt til at lede organisationen.

Ansvarlighed:
Det er afgørende for RBU’s arbejde, at vi er en pålidelig organisation over for børn og samarbejdspartnere. Det er vores fælles ansvar at udbrede kendskabet til børn og unges rettigheder, og det er nødvendigt, at vi tager et stort ansvar for børnene, for projekterne og for RBU som organisation. 

Forventninger til dig:

 

  • At du arbejder i overensstemmelse med vores værdier og holder dig orienteret om, hvad der sker i organisationen (f.eks. via nyhedsbrevet og facebook)

  • At du betaler dit medlemskab, opdaterer dine kontaktinformationer, afleverer børneattest inden du går i gang med en aktivitet, overholder vores regler og følger vores retningslinjer. 

  • At du deltager aktivt i dine aktiviteter på det niveau, du har bundet dig til, og at du tjekker og besvarer RBU-relaterede mails mindst en gang om ugen.

  • At du trækker dig fra RBU’s aktiviteter, hvis du ikke længere føler, at du kan arbejde i overensstemmelse med vores værdier eller det du har forpligtiget dig til, og at du orienterer din leder og eventuelle kontakt på sekretariat i god tid, når du vil trække dig fra dine aktiviteter.

 
Du kan forvente af RBU:

  • At du bliver klædt bedst muligt på til at varetage dine opgaver som frivillig med fx relevante kurser og uddannelser, og at sekretariatet støtter dig i dit frivillige arbejde.

  • At du som frivillig får kulturelle og sociale oplevelser med børnene og dine medfrivillige.

  • At din stemme har betydning, og at du er en del af et demokratisk fællesskab, hvor vi beslutter ting sammen til fx. landsmødet og i din lokalforening.

  • At vi er et fællesskab, der sammen ønsker at gøre en forskel for børn og det samfund vi er en del af, og hvor der derfor er plads til dine idéer for, hvordan vi sammen kan gøre en endnu større forskel for børn.

 

 Red Barnet Ungdom / Rosenøns Allé 12 / 1634 København V / Tlf: 35 24 85 42 / redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk