-->


 

Om Red Barnet Ungdom

Vi er en selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder for børns rettigheder, som beskrevet i FN's Konvention om Barnets Rettigheder.

Vi er en organisation for unge mellem 15 og 30 år, som har et ønske om at gøre en indsats for at forbedre egen og andres hverdag.

Vision

Red Barnet Ungdom vil ha' en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder bli'r taget alvorligt.

Mission

Red Barnet Ungdom kæmper for børn og unges rettigheder med udgangspunkt i FN's børnekonvention og arbejder med relevante samfundsproblematikker, der berører børn og unge

Organisationens formål er at arbejde for at:

  • alle børns rettigheder i henhold til Børnekonventionen anerkendes og respekteres
  • alle børn bliver hørt og har indflydelse på de beslutninger, der berører dem.
  • alle børn har kendskab til børnekonventionen og deres rettigheder 

Herunder kan du se hvilke myndigheder der er i Red Barnet Ungdom oplistet med den højeste myndighed først osv.

Landsmødet:

Landsmødet er RBU's øverste myndighed, og samtidig navnet på den årlige event.
Alle, der har været medlem af RBU mindst en måned, kan på landsmødet stemme om blandt andet en ny bestyrelse, vedtægtsændringer og arbejdsprogram. Det er de beslutninger der træffes på Landsmødet, der ligger til grund for RBU's arbejde i et helt bestyrelsesår. 
Det er RBU's bestyrelse der er ansvarlige for afholdelse af Landsmødet. Har du spørgsmål til Landsmødet, så kan du kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@redbarnetungdom.dk

Bestyrelsen:

Bestyrelsen vælges på Landsmødet og det er dem der er organisationens ledelse. 
Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og 6 menige medlemmer. De afholder bestyrelsesmøder ca. hver 6. uge, og det er dem der tegner de overordnede strategier for RBU, for at opnå vores vision om en børnevenlig verden hvor børn og unges rettigheder bli´r taget alvorligt. 

Hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejde, have datoerne for bestyrelsesmøderne og/eller læse referater af bestyrelsesmøderne kan du skrive til bestyrelsen@redbarnetungdom.dk.

Forretningsudvalget:

Forretningsudvalget (i daglig tale FU) er bestyrelsens ledelse mellem bestyrelsesmøderne. I udvalget sidder formand, næstformand og kasserer. De mødes ca. en gang om ugen. Du kan skrive til dem på: fu@redbarnetungdom.dk

Lokalforeninger:

Red Barnet Ungdom har ti lokalforeninger fordelt ud over hele landet. Lokalforeningerne er samlende enheder, og de skaber en tværgående ramme omkring de projekter, der er lokalt.
Lokalforeningerne ledes af lokalforeningsbestyrelser der vælges årligt på generalforsamlingerne i februar-marts.

Kontakt din lokalforening for at høre mere.

Søg penge hos FU

Ansøgningsskema

Red Barnet Ungdoms sekretariat

Red barnet Ungdoms bestyrelse har ansat et sekretariat der varetager en masse opgaver så som økonomistyring, fundraising, kommunikation, udvikling af indsatsområder mm, på baggrund af, hvilke opgaver der er defineret i Red Barnet Ungdoms arbejdsprogram. Du kan altid få hjælp til dit frivillige arbejde ved at kontakte sekretariatet.Red Barnet Ungdom / Rosenøns Allé 12 / 1634 København V / Tlf: 35 24 85 42 / redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk