-->


 

Vores værdier: Anerkendelse, inddragelse, engagement og ansvarlighed

I Red Barnet Ungdom er der vedtaget fire værdier der er fælles for alt vores frivillige arbejde uanset om det foregår i projekter, grupper, udvalg eller bestyrelser.

De fire værdier er:

Anerkendelse:

I RBU ønsker vi, at alle børn og frivillige skal mødes med en anerkendende tilgang. Som frivillige i RBU er vi alle med til at skabe en kultur for anerkendelse, der sikrer, at alle børn, medfrivillige og ansatte vil opleve at være værdsat i organisationen for den, de er og for det, de gør. Vi ønsker en kultur, hvor vi møder hinanden anerkendende i tanke og handling. Det indebærer, at vi i vores arbejde tror på og handler ud fra, at andre omkring os handler ud fra den bedste intention og erfaring.

Inddragelse:

I RBU ønsker vi, at alle børn inddrages i beslutninger, der vedrører dem. Som frivillig i RBU er du derfor også med til at sikre, at børn i dit projekt bliver hørt og inddraget I beslutninger, hvor de har en relevant stemme. Tilsvarende har vi som frivillige i RBU også ret til at blive inddraget i beslutninger, der vedrører os og vores arbejde. Og vi har pligt til at inddrage andre frivillige, når vi tager beslutninger, der vedrører dem og deres arbejde. Det er derfor vigtigt, at du som frivillig i RBU engagerer dig og bruger dine demokratiske medlemsrettigheder til at forbedre og ændre organisationen, hvis der er noget, du mener, vi sammen kan gøre bedre.

Engagement:

I RBU er vi overbevist om, at handlinger flytter holdninger, og at vi kan gøre en positiv forskel for børn og unge gennem vores engagement. Som frivillig i RBU gør dit engagement en uundværlig forskel både i samværet med børn, og når du bruger din viden om børnene og projekterne til at påvirke organisationens beslutninger og til at udtale dig til f.eks. pressen. Dine ideer er afgørende for, at RBU kan være med til at sikre en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder bli'r taget alvorligt. Del derfor dine ideer med andre frivillige, din projektleder, din lokalforening eller medlemmerne af bestyrelsen, som er valgt til at lede organisationen.

Ansvarlighed:

Det er afgørende for RBU's arbejde, at vi er en pålidelig organisation over for børn og samarbejdspartnere. Det er vores fælles ansvar at udbrede kendskabet til børn og unges rettigheder, og det er nødvendigt, at vi tager et stort ansvar for børnene, for projekterne og for RBU som organisation. For at sikre, at vi alle som frivillige lever op til vores ansvar, har RBU nogle regler, retningslinjer og politikker, som alle frivillige skal følge. Til frivilligfunktioner, der kræver en særlig grad af ansvarlighed, gør vi somme tider brug af frivilligkontrakter. I henhold til vores regler kan frivillige desuden udelukkes fra en aktivitet, hvis de opfører sig uansvarligt.Red Barnet Ungdom / Rosenøns Allé 12 / 1634 København V / Tlf: 35 24 85 42 / redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk