-->


 

FN's Konvention om Barnets Rettigheder


Selve grundlaget for vores arbejde i Red Barnet Ungdom er FN's konvention om børns rettigheder, også kaldet "Børnekonventionen". Allerede siden 1924 har børns rettigheder været at finde i Geneve-konventionen og i takt med udviklingen af denne, er børns rettigheder kommet mere og mere frem i lyset. I 1959 vedtager FN's generalforsamling "Erklæringen om Barnets Rettigheder", der indeholder 10 artikler om børns forhold og rettigheder. Efter nogle års udvikling blev det i 1979, der var det "Internationale Børneår", foreslået at man ud fra de gamle erklæringer om børns rettigheder, skulle udarbejde en decideret konvention om børns rettigheder. 50 ikke-statslige organisationer (NGO'er) går derefter sammen for at udvikle forslag og ideer til den arbejdsgruppe, der er i gang med at udvikle FN's børnekonvention. Og den 20. november 1989 bliver det vi i dag kender som "Børnekonventionen" vedtaget af FN's generalforsamling.

Konventionen består af 54 artikler, der kan inddeles i fire overordnede hovedgrupper:

  • Grundlæggende rettigheder, herunder til mad, bolig og sundhed.
  • Rettigheder til udvikling, herunder til skolegang, uddannelse, leg, fritid og information.
  • Rettigheder til beskyttelse mod krig, narkotika, vold og seksuel udnyttelse.
  • Rettigheder medbestemmelse, herunder ytringsfrihed, indflydelse, selvstændig deltagelse, medbestemmelse og selvbestemmelse.


Med disse fire hovedområder som grundlag, arbejder vi med at opretholde og sikre basale rettigheder for børn, såvel i Danmark som i udlandet.Red Barnet Ungdom / Rosenøns Allé 12 / 1634 København V / Tlf: 35 24 85 42 / redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk